Eksempel på et bedriftsinternt opplæringsprogram

Questionair

1 - Kartlegging av behov og besparing

Kartlegging av behov og besparing

Et vellykket opplærings- og endringsprogram starter gjerne med en felles forståelse av bedriftens og de ansattes behov og utfordringer. Vi gjennomfører kvantitative og kvalitative evalueringer for å kartlegge disse, noe som gir oss et kunnskapsgrunnlag for å drøfte videre tiltak. Vi kartlegger sammen med dere den potensielle besparingen dere kan oppnå ved å innføre Getting Things Done® (GTD) i bedriften.

Når: Gjennomføres før oppstart. Kostnadsfritt for potensielle kunder.

Beregne besparing

GTD kurs

2 - GTD Fundamentet - seminar

GTD Fundamentet - seminar

Vi anbefaler ofte å begynne våre opplæringsprogram med grunnkurset i GTD – Fundamentet. Da får de ansatte og ledelsen en felles forståelse av hva som fungerer og ikke, for så å kunne ta tak i eventuelle endringer som må gjøres i bedriftens kultur eller strukturelle rammeverk.

Når: Helt i begynnelsen av et opplæringsløp.

Les mer her

List tool

3 - Oppsett og bruk av listeverktøy + eposthåndtering

Oppsett og bruk av listeverktøy + eposthåndtering

Mange kunnskapsarbeidere oppgir at de hver dag er nødt til å ta vanskelige prioriteringsvalg bare for å få unna de tingene som haster mest. Gjennom en praktisk rettet workshop i etterkant av grunnkurset Fundamentet sørger vi for at de får etablert strukturen de trenger for å ta bedre valg og få gjort flere av de viktige tingene.

Når: Gjennomføres i forlengelsen av kurset GTD Fundamentet.

Learning reinforcement

4 - Læringsforsterkning på mobilapp

Læringsforsterkning på mobilapp

For å lære ny kunnskap og ikke minst endre gamle vaner, er det helt nødvendig med repetisjon og forsterkning over tid. Vi har løst dette ved å samarbeide med Mindmarker, en ledende leverandør av mikrolæring og oppfølging etter kurs. Gjennom 15 uker får deltakerne levert videoer, oppgaver og påminnelser til sin mobiltelefon som forsterker innlæringen og setter dem i stand til å etablere nye vaner og strukturer.

Når: Begynner på GTD Fundamentet og følger kursdeltaker i 15 uker etter kurs.

Les mer her

Group follow up

5 - Gruppeoppfølging og Q&A sesjoner

Gruppeoppfølging og Q&A sesjoner

I tillegg til mikrolæringen i MindMarker, anbefaler vi at kursdeltakerne får anledning til å møtes jevnlig for å drøfte nye vaner og ny kunnskap. Våre instruktører kan fasilitere slike diskusjoner, samtidig som deltakerne får kunnskapspåfyll av sentrale elementer i Getting Things Done

Når: 6 x 1 time live oppfølgingswebinar – ca 1-2 måneders intervall

Coaching black

5 - Coaching 1-1

Coaching 1-1

For ansatte og ledere som vil få på plass en ny og bedre arbeidsprosess og -struktur så raskt som mulig, kan vi tilby individuell coaching og opplæring. Våre coacher legger til rette for refleksjon rundt egen arbeidsstil, rammer og strukturer slik at hver enkelt deltaker får en optimal arbeidsflyt. 

Tidslinje: 8 enkelttimer virtuelt over 8 – 12 uker

Les mer her

Success

6 - Suksess = ansatte som stresser mindre og gjør mer av de riktige tingene

Suksess = ansatte som stresser mindre og gjør mer av de riktige tingene

Getting Things Done er mer enn bare stressmestring. Metodikken har ført til at de ansatte er lykkeligere på jobb, er mer fokuserte, gjør færre feil, og de presterer på et jevnt høyere nivå enn tidligere. Metodikken er relevant for alle som i dagens arbeidsliv må forholde seg til flere forpliktelser enn det som til enhver tid er i synsfeltet deres. 

Les mer om resultatene her.

Results

7 - Kartlegging av resultatene med Getting Things Done® (GTD)

Kartlegging av resultatene med Getting Things Done® (GTD)

1 år etter oppstart så sendes den samme undersøkelsen på nytt. Resultatene vil vi så sammenstille med den første undersøkelsen for å måle hvilken effekt undervisningen har hatt. Vi er sikre på at dere kommer til å bli veldig fornøyde med resultatene vi kan oppnå sammen. Dette vet vi virker. 

Vi kan så, om dere ønsker det, innlemme dere i vårt Certified GTD® Workplace program.

Handlekurv