Om oss

produktivNorge AS har Nordens eneste sertifiserte GTD-instruktører og vi er sertifisert til å trene nye instruktører i tråd med standarder satt av David Allen Company.

Vi holder seminarer, foredrag og rådgir i Getting Things Done (GTD®). Kontakt oss om du ønsker å høre nærmere hva vi kan tilby.

Møt teamet i Norge:
Morten Røvik – Certified GTD Master Trainer
Karl Ivar Refseth – Certified GTD Trainer
Espen Agøy Hegge – Certified GTD Trainer

Vi er tilstede i hele Norden. Møt våre dyktige medarbeidere i de andre nordiske landene her: https://gtdnordic.com/the-team

Les presseomtale om oss.

Vår historie
Det hele startet i 2006, da Morten begynte å lære seg Getting Things Done® ved å høre på lydboken. Han forstod raskt at metodikken var svært nyttig både for ham og andre kunnskapsarbeidere. Snart fødtes drømmen om å bidra til at metodikken ble en del av tankesettet i norske bedrifter og organisasjoner.

I desember 2012 reiste Morten til Los Angeles for å bli sertifisert som GTD® Master Trainer. Samtidig sikret han seg franchiserettighetene for kurs i Norge, og i 2013 også for resten av Norden. Raskt satte Morten i gang med å sertifisere instruktører i GTD-metodikken i de nordiske landene, samtidig som kursmateriellet ble oversatt fra engelsk. Sammen med instruktørene i Danmark og Finland etablerte Morten produktivDanmark og productiveFinland i 2017, og i 2021 så produktivSverige dagens lys.

produktivNorge leverer nå selv eller via sine søsterselskaper kurs i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

David Allen og Morten Røvik - i LA des 2012.

produktivNorge har siden 2012...

0
Kursdeltakere

GTD® kurs

Antall som har vært på et av våre kurs, enten som en del av et bedriftsinternt opplæringsprogram eller som deltaker på et av våre åpne kurs.

0
Coachingklienter

GTD® coachingklienter

Antall som har fått personlig oppfølging og undervisning 1-til-1 over flere uker. 100% vil anbefale GTD-metodikken og våre coacher.

0
Foredrag

GTD® foredrag

Antall foredrag som gir en innføring i GTD-metodikken. Gruppestørrelsen varierer fra noen få titalls personer til flere tusen.

0
Medlemmer i brukergrupper

GTD® brukergrupper

Antall medlemmer i brukerstyrte grupper i Norden på Facebook og Meetup.com

produktivNorge AS
Certified Franchisee
David Allen Company
Norway, Sweden, Denmark,
Finland, Iceland

Handlekurv